«Οπτική αντίληψη πραγματικού χώρου σε τρισδιάστατα περιβάλλοντα – Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση»...

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν πτυχές της οπτικής αλλά και της χωρικής αντίληψης. Πως αντιλαμβανόμαστε οπτικά έναν πραγματικό χώρο στην τρισδιάστατη μεταφορά του; Για την καλύτερη κατανόησή τους διερευνήθηκαν οι επικρατέστερες θεωρίες αλλά και τα αντίστοιχα στοιχεία και έννοιες των...

«Μελετώντας Αλγοριθμικές Δομές στο περιβάλλον Scratch και σε ένα Πλαίσιο Μάθησης που βασίζεται σε Συνθετικές Εργασίες»...

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα σενάριο που αναπτύχθηκε για την διδασκαλία των τριών βασικών αλγοριθμικών δομών στον προγραμματισμό στοχεύοντας παράλληλα στην καλλιέργεια συγκεκριμένων μεταγνωστικών δεξιοτήτων που θεωρούνται σημαντικές στην επίλυση προβλημάτων. Το περιβάλλον μάθησης...

«Το πρόγραμμα REVIT: Νέα πνοή στα μικρά σχολεία απομακρυσμένων περιοχών μέσα από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Εφαρμογή του προγράμματο...

Το Ευρωπαϊκό Έργο REVIT – Revitalizing Small Remote Schools for LifeLong Distance e-Learning – Νέα πνοή στα μικρά σχολεία απομακρυσμένων περιοχών μέσα από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συγχρηματοδοτήθηκε από την ευρωπαϊκή ένωση και υλοποιήθηκε από το EAΙΤΥ (Ερευνητικό Ακαδημαϊκό...

1ου τεύχους

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ: Ρούμελης Νίκος Τζιμόπουλος Νίκος ΚΡΙΤΕΣ: Δρ. Αναστοπούλου Σταματίνα Ερευνήτρια Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες – Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δρ. Αντωνίου Παναγιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Παν. Θράκης Δρ. Βαγγελάτος Αριστείδης Δρ. Πληροφορικής Δρ. Βασάλα Παρασκευή Καθηγήτρια –...

Συντακτική επιτροπή

Εκδότης: Νίκος Τζιμόπουλος Συντακτική επιτροπή: Κατερίνα Γλέζου Μαρία Ιωσηφίδου Βαγγέλης Κολτσάκης Μανώλης Κουσλόγλου Πέτρος Προβελέγγιος Νικόλαος Ρούμελης Γιάννης Σαλονικίδης Νίκος Τζιμόπουλος Μάντα...

Κατηγορίες δημοσιεύσεων

Τυπικά Άρθρα, έρευνες: μέγιστο μέγεθος 12 σελίδων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του περιοδικού. Διδακτικές προτάσεις, δραστηριότητες και εφαρμογή τους: μέγιστο μέγεθος 10 σελίδων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του περιοδικού. Άρθρα εκπαιδευτικού στοχασμού όπως παρουσιάσεις βιβλίων, εκπαιδευτικών...

Διαδικασία κρίσεων

Όλα τα άρθρα για να δημοσιευτούν, υπόκεινται στη διαδικασία ανώνυμης κρίσης από δύο έγκριτους κριτές σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική. Για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του περιοδικού συμμετέχουν Κριτές από το χώρο της Διδακτικής Αξιοποίησης των ΤΠΕ, οι οποίοι είναι είτε Διδάκτορες...

Ενδεικτική θεματολογία

Εκπαιδευτικό Υλικό και Διδακτικές Προσεγγίσεις Διδακτικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται διαμέσου των ΤΠΕ, εφαρμογές σε διδακτική πράξη. Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού και κυρίως αποτελέσματα από την εφαρμογή του στη διδακτική πράξη, με δραστηριότητες και φύλλα εργασίας που συνοδεύουν το...