«Περιπλάνηση στο χωρο-χρόνο»: Η διδασκαλία της ιστορίας μέσα από διαδραστικούς χάρτες

«Περιπλάνηση στο χωρο-χρόνο»: Η διδασκαλία της ιστορίας μέσα από διαδραστικούς χάρτες

Η εισήγηση παρουσιάστηκε στο 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας (Βέροια-Νάουσα, 23,24,25 Απριλίου 2010)

Έλενα Γκίκα
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
Βαρβάκειο Πειραματικό Γυμνάσιο
mavrel@hol.gr

Δημήτρης Μαρκαντωνάτος
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
Γ.Ε.Λ. Πεντέλης
dmark@sch.gr

Δημήτρης Κοκκώνης
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών
kokkonis@hol.gr

Χαράλαμπος Α. Ζαρωτιάδης
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
zarotiadesh@gmail.com

Βασίλης Βασιλείου
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
ΓΕ.Λ Αγ. Τριάδας Αργολίδας
billbas@sch.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το λογισμικό «Περιπλάνηση στο χώρο – χρόνο» είναι ένας διαδραστικός χάρτης που αναπαριστά  τον ιστορικό χώρο, όπου διαδραματίστηκαν βασικά γεγονότα της ελληνικής ιστορίας. Επιδιώκει να πετύχει τη λειτουργική σύνδεση χώρου – χρόνου και τη συσχέτιση της γεωφυσικής κατάστασης με τις μορφές της ιστορικής μεταβολής, αξιοποιώντας τις δυνατότητες ενός πολυδύναμου χάρτη και των ποικίλων εργαλείων του. Μέσω των συνοδευτικών δραστηριοτήτων δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να προσεγγίσουν τις έννοιες της εξέλιξης και της ιστορικής συνέχειας, να εντάξουν την ιστορική πληροφορία στο γεωγραφικό της χώρο, να οικοδομήσουν τη γνώση μέσα από τη σύνθεση και την οργάνωση των πληροφοριών και τέλος να παράγουν  ιστορικά κείμενα.   Προσφέρει ευελιξία στο χώρο και στο χρόνο μάθησης, καθώς ο μαθητής μπορεί να ακολουθήσει το δικό του ρυθμό μάθησης στο δικό του περιβάλλον και εκτός της παραδοσιακής σχολικής τάξης, επιτρέποντας την εξοικείωσή του με ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού εκπαιδευτικών λογισμικών, με την εξάσκηση στην «ανάγνωση» ψηφιακής πληροφορίας, ενταγμένης σε ιστορικούς χάρτες. Επιπλέον, μπορεί να οπτικοποιήσει ο ίδιος την ιστορική πληροφορίας πηγών και να την εντάξει στο γεωγραφικό χώρο. Ενισχύει την εξερευνητική και ενεργητική μάθησης, αφού σύμφωνα με πολλές έρευνες, οι μαθητές συγκρατούν στη μνήμη τους το 90% αυτών που κάνουν, ενώ μόλις το 30% από αυτά που βλέπουν και ακούνε (Asselin and Mooney, 1996). Επιτυγχάνει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικούς στόχους στην Ταξινομία του Bloom, όπως είναι η σύνθεση και η αξιολόγηση, διευκολύνοντας τη μαθητοκεντρική προσέγγιση, αφού ο μαθητής έχει τον πρώτο λόγο στην επιλογή και υλοποίηση δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών σεναρίων, ενώ προωθεί τη συνεργατική μάθηση σε μικρές ομάδες μαθητών με τη διανομή ρόλων και την ανταλλαγή προτάσεων.  Επιπλέον, επιτρέπει την εξυπηρέτηση διαφορετικών στυλ μάθησης και ανάπτυξη δεξιοτήτων πολλαπλής νοημοσύνης (π.χ. με τη χρήση χαρτών βελτιώνεται η «οπτικο-χωρική» (visualspatial) ευφυΐα, ενώ με την χρήση των εργαλείων για τη δημιουργία εξατομικευμένων ιστορικών χαρτών, η σωματο-κιναισθητική (bodykinesthetic) (Gardner, 1983).

Λέξεις κλειδιά: ιστορία, χωροχρόνος, λογισμικό, θεωρίες μάθησης

Περισσότερα