Λέξεις-κλειδιά

Σχετικά Άρθρα

Μοιράσου

«Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου με τη χρήση των ΤΠΕ για την αντιμετώπιση των ιδεών των παιδιών της Δ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου σχετικά με τον “καιρό”»

Στην εργασία περιγράφεται η ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου που αποτελείται από ψηφιακό και έντυπο συνοδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της έννοιας του καιρού στην Δ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των ιδεών των παιδιών, ηλικίας 10 ετών, για τους παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση του καιρού, τη δημιουργία των καιρικών φαινομένων, καθώς και την επίδραση των φαινομένων αυτών στη ζωή των ανθρώπων.