Εφαρμογές φορητής μάθησης σε προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων. Μια μελέτη περίπτωσης....

Στις μέρες μας, οι φορητές συσκευές και οι εφαρμογές τους προσφέρουν νέες δυνατότητες για την εκπαίδευση των μαθητών. Οι τεχνολογίες αυτές σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία, παρέχουν μια νέα σειρά ευκαιριών για μάθηση δίχως χρονικούς και χωρικούς περιορισμούς. Οι κώδικες γρήγορης...

Το δια-μεσικό έργο Energy-bits και το Εκπαιδευτικό Παιχνίδι “Ενέργεια 2020”

To ENERGY BITS είναι ένα δια-μεσικό έργο συνδυάζοντας το Διαδίκτυο και την Τηλεόραση που έχει στόχο την προώθηση καινοτόμων πρακτικών σε θέματα βιώσιμης χρήσης της ενέργειας ανάμεσα σε νέους και την παροχή κινήτρων για αλλαγή συμπεριφοράς. Υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Intelligent Energy...