«Επιμορφωτικές δράσεις για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και στην αξιολόγηση του μαθητή»...

Ένα σύγχρονο σχολείο διακρίνεται για τις καινοτομίες που προωθεί μέσα από τα   εκπαιδευτικά του προγράμματα με σκοπό  την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών. Βασική προϋπόθεση για να αναβαθμιστεί το σημερινό σχολείο είναι να ενισχύονται οι προσπάθειες επιμόρφωσης των...

«Ενισχύοντας την διερευνητική, ανακαλυπτική και συνεργατική μάθηση στις φυσικές επιστήμες με σχεδιασμό και αξιοποίηση ψηφιακών διαδραστ...

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο δύναται να αξιοποιηθεί η πλατφόρμα  ψηφιακών διαδραστικών διδακτικών σεναρίων «Αίσωπος» ή ΑESOP (Advanced Electronic Scenarios Operating Platform) στην σχεδίαση, δημιουργία και αξιοποίηση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για την αποτελεσματική...

Τα Δίκτυα Μάθησης που οργανώνονται με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών συμβάλλουν στην Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπα...

Η επικοινωνία μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτελεί ένα ισχυρό παράγοντα που βοηθά στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Η ενδοσχολική επιμόρφωση, τα δίκτυα μάθησης καθώς και οι κοινότητες μάθησης και πρακτικής συμβάλλουν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη...

Φιλόλογοι και Τ.Π.Ε.: Η εμπειρία της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου και η διδακτική πράξη...

Η εισήγηση παρουσιάζει τα πορίσματα έρευνας που διεξήχθη ανάμεσα σε φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στα προγράμματα επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (στο εξής Τ.Π.Ε.) από το 2009 μέχρι τέλος του 2013. Η έρευνα βασίστηκε σε...

Ολοκληρωμένη ΕΛΛΑΚ λύση δικτυακής οργάνωσης σχολικής μονάδας και συγκροτημάτων...

Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση μίας ολοκληρωμένης λύσης για την υλοποίηση και την συντήρηση της δικτυακής υποδομής ενός σχολείου. Αρχικά παρουσιάζονται πιθανές τοπολογίες δικτύων με κατάλληλα υποδίκτυα και υπηρεσίες που απαιτούνται για την εύρυθμη διασύνδεσή τους. Στη συνέχεια...

Ψηφιακό Σχολείο: Έργο της Ομάδας εμπλουτισμού των ηλεκτρονικών βιβλίων Γεωγραφίας και Μελέτης Περιβάλλοντος...

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή και Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού» συγκροτήθηκε ομάδα...

«Διαδραστικά βιβλία μαθητή, εμπλουτισμένα html»: Στα αχαρτογράφητα ύδατα της ψηφιοποίησης...

Τα σχολικά βιβλία στη χώρα μας ήδη από το 2006 εκδίδονται τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή. Ωστόσο, το 2012, με αφορμή τη συγγραφή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, επιχειρήθηκε να «εμπλουτιστεί» ψηφιακά το περιεχόμενό τους με ένα πλήθος μαθησιακών πόρων που απαντώνται κυρίως στο...

Σχεδιασμός εξ αποστάσεως σεμιναρίου (2012 – 2013) για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδασκαλία μαθημάτων...

Στην εισήγηση μας προτείνουμε ένα μοντέλο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, οι οποίοι διδάσκουν στα σχολεία των νησιών του Ν. Αιγαίου. Για το σχεδιασμό λάβαμε υπόψη τις ιδιαιτέρες συνθήκες της περιφέρειας, τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων επιμόρφουμενων, τις διαθέσιμες...

Η αξιοποίηση έργων τέχνης μέσω ΤΠΕ στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών στη εκπαιδευτική ...

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία μέθοδος αξιοποίησης των έργων τέχνης στην εκπαίδευση με χρήση  των ΤΠΕ για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών. Παρουσιάζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αξιοποίηση έργων τέχνης στη διδακτική πράξη. Περιγράφονται οι δυνατότητες υλοποίησης...

Διερεύνηση Γνωστικών Λειτουργιών σε Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Ιστολογίων...

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης διαφορετικών διδακτικών μεθόδων συνεργατικής διδασκαλίας στη μεταβολή γνωστικών λειτουργιών πενήντα τεσσάρων (54) εν ενεργεία καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ), (29 άνδρες και 25 γυναίκες), που παρακολούθησαν εθελοντικά ένα εξ...