«Ενισχύοντας την διερευνητική, ανακαλυπτική και συνεργατική μάθηση στις φυσικές επιστήμες με σχεδιασμό και αξιοποίηση ψηφιακών διαδραστ...

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο δύναται να αξιοποιηθεί η πλατφόρμα  ψηφιακών διαδραστικών διδακτικών σεναρίων «Αίσωπος» ή ΑESOP (Advanced Electronic Scenarios Operating Platform) στην σχεδίαση, δημιουργία και αξιοποίηση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για την αποτελεσματική...

Ψηφιακό Σχολείο: Έργο της Ομάδας εμπλουτισμού των ηλεκτρονικών βιβλίων Γεωγραφίας και Μελέτης Περιβάλλοντος...

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή και Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού» συγκροτήθηκε ομάδα...

«Διαδραστικά βιβλία μαθητή, εμπλουτισμένα html»: Στα αχαρτογράφητα ύδατα της ψηφιοποίησης...

Τα σχολικά βιβλία στη χώρα μας ήδη από το 2006 εκδίδονται τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή. Ωστόσο, το 2012, με αφορμή τη συγγραφή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, επιχειρήθηκε να «εμπλουτιστεί» ψηφιακά το περιεχόμενό τους με ένα πλήθος μαθησιακών πόρων που απαντώνται κυρίως στο...

«ΤΠΕ και διδακτική πρακτική: ξανα-γράφοντας τα ‘μαθηματικά’ και τα ‘φιλολογικά’ μαθήματα στην κοινότητα εκπαιδευτικών Σύρου»...

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται αναλυτικά τα κείμενα που γράφουν και δημοσιεύουν εκπαιδευτικοί στα συνέδρια ΤΠΕ-Ε της Σύρου και αφορούν στα μαθηματικά και φιλολογικά μαθήματα της β’θμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής πολιτικής για άμεση ένταξη των ΤΠΕ στην...

«Η Πληροφορική στα Ολοήμερα Δημοτικά με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π): Διερεύνηση των απόψεων και των εμπειριών ...

Με την ευκαιρία της εισαγωγής του μαθήματος των Τ.Π.Ε στα 800 Ολοήμερα Δημοτικά με Ε.Α.Ε.Π. διεξήχθη έρευνα με σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων και των εμπειριών των εκπαιδευτικών Πληροφορικής που διδάσκουν για πρώτη φορά στα σχολεία αυτά και οι οποίοι είναι κυρίως νέοι μέχρι 30 ετών με μικρή...