Διδασκαλία της Αντιγόνης του Σοφοκλή με τη χρήση ΤΠΕ

Από το καλοκαίρι του 2013 έως το 2015 συμμετείχα στην διαδικτυακή  κοινότητα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ΔΙΑΛΟΓΟΣ, στην ομάδα εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο Λύκειο. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο τη συγγραφή και εφαρμογή πρωτότυπων σεναρίων διδασκαλίας με τη χρήση...

Οι Έλληνες σε άλλους τόπους. Διαθεματική πρόταση συνδυαστικής διδασκαλίας Ιστορίας και Λογοτεχνίας για την Α΄ Γυμνασίου, με αξιοποίηση ...

Στην εργασία παρουσιάζεται πρόταση συνδυαστικής διδασκαλίας Ιστορίας και Λογοτεχνίας για την Α΄ Γυμνασίου με διαθεματικές και διαχρονικές προεκτάσεις. Θέμα της διδακτικής πρότασης είναι οι μετακινήσεις των Ελλήνων, από τη αποικιακή εξάπλωση της αρχαιότητας μέχρι τα σύγχρονα μεταναστευτικά...

«Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου: Μια φεμινίστρια του 19ου αι.». Διδακτικό σενάριο με χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική ενότητα «Απομνημονεύματα...

Το σενάριο αποτελεί πρόταση για τη διδασκαλία της διδακτικής ενότητας «Απομνημονεύματα» των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ’ Γυμνασίου και ειδικότερα της «Αυτοβιογραφίας» της Ελισάβετ Μουτζάν- Μαρτινέγκου. Οι μαθητές, στη διδακτική αυτή πρόταση, καλούνται, αφού  αντιληφθούν ότι η...

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ και της Δημιουργικής Γραφής για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας και την παραγωγή συνεχούς γραπτού λόγου. Πλαίσιο, εφ...

Στην ψηφιακή εποχή, οι διδάσκοντες καλούνται να κερδίσουν μια γενιά μαθητών, που είναι εξοικειωμένη με τη χρήση της τεχνολογίας, μια γενιά multitasking, που μπορεί να διεκπεραιώνει πολλές δραστηριότητες ταυτόχρονα, όσα και τα παράθυρα που έχει ανοιχτά στον υπολογιστή της. Η σχέση τους με τη...

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην κατεύθυνση εφαρμογής στρατηγικών ανάπτυξης κινήτρων. Σενάριο Διδασκαλίας με ιστοεξερεύνηση...

Η καλλιέργεια εσωτερικών κινήτρων μάθησης αποτελεί σημαντικό σκοπό της παιδαγωγικής πράξης. Τα κίνητρα που σχετίζονται με την έμφυτη περιέργειά των μαθητών, την δημιουργικότητα, την αυτοεκτίμηση, την αγάπη για την γνώση και τη συνεργασία αποτελούν συναισθηματικό παράγοντα που επηρεάζει τη...

Έχω δικαιώματα… αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ...

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ένα Διδακτικό Σενάριο που υλοποιήθηκε στο Παλλατίδειο Γενικό Λύκειο Σιδηροκάστρου στο πλαίσιο του μαθήματος «Έκφραση – Έκθεση» της Γ’ Λυκείου με τη συμβολή των ΤΠΕ. Το παρόν Διδακτικό Σενάριο επιχείρησε να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν...

Η χρήση του Edmodo στο μάθημα της γλώσσας της Α΄ Γυμνασίου- μια περίπτωση διαδικτυακής ψηφιακής τάξης...

Οι μεγάλης έκτασης  καταιγιστικές αλλαγές που σημειώνονται σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης επιβάλλουν μια διαφορετική στάση, ένα ριζοσπαστικό μετασχηματισμό της διδακτικής πρακτικής και μεθοδολογίας. Η νέα πραγματικότητα οδηγεί προοδευτικά το εκπαιδευτικό μας...

Η διαφοροποίηση στη διδακτική της Ιστορίας με την αξιοποίηση του λογισμικού «ΑΒΑΚΙΟ Ε-SLATE. Μικρόκοσμος “Μυκήνες”»...

Η παρούσα εισήγηση βασίζεται στα ευρήματα διδασκαλιών που διεξήχθησαν στα πλαίσια έρευνας, κατά τα σχολικά έτη 2009-11, σε διάφορα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια) Ν. Θεσσαλονίκης, με ποικιλόμορφο μαθητικό πληθυσμό. Στόχος της έρευνας ήταν να εξεταστεί η...

«Το ψηφιακό φωτογραφικό σενάριο ως εργαλείο για τη γλωσσική επεξεργασία»

Η έρευνα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο αποτελεί τμήμα μελέτης της αλληλεπίδρασης μαθητών α΄ Γυμνασίου με το ψηφιακό φωτογραφικό σενάριο για την κατασκευή μιας ιστορίας, στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας. Η έρευνα αυτή, ποιοτικού χαρακτήρα, είχε πρωτίστως στόχο να σκιαγραφηθούν οι...

«”Περιπλάνηση στο χωρο-χρόνο”: Η διδασκαλία της ιστορίας μέσα από διαδραστικούς χάρτες»...

Το λογισμικό «Περιπλάνηση στο χώρο – χρόνο» είναι ένας διαδραστικός χάρτης που αναπαριστά τον ιστορικό χώρο, όπου διαδραματίστηκαν βασικά γεγονότα της ελληνικής ιστορίας. Επιδιώκει να πετύχει τη λειτουργική σύνδεση χώρου – χρόνου και τη συσχέτιση της γεωφυσικής κατάστασης με τις μορφές της...