Αξιοποίηση και αποτίμηση διαδραστικής εκπαιδευτικής τεχνολογίας κατά τη διδασκαλία του μοντέλου του ηλεκτρικού ρεύματος στη Φυσική της ...

Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας αξιοποιήθηκε ένα ασύρματο σύστημα καταγραφής απαντήσεων κατά τη διδασκαλία του μοντέλου του ηλεκτρικού ρεύματος στη Φυσική της Γ’ Γυμνασίου σε δύο σχολικά τμήματα. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή ενός πρωτότυπου εκπαιδευτικού σεναρίου που...

Τα ψηφιακά παιχνίδια ως διδακτικά εργαλεία για την εκπαίδευση των μαθητών του Δημοτικού και του Γυμνασίου στο μάθημα της Χημείας...

Τα ψηφιακά βιβλία (e-books) μπορούν να προσφέρουν στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιπλέον μαθησιακούς πόρους σε σύγκριση με τα παραδοσιακά βιβλία. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν εμπλουτιστεί τα ψηφιακά βιβλία με γνωστικό αντικείμενο τη Χημεία, όπως τα «Φυσικά»...

Η θεωρία της εξέλιξης μέσα από το μάθημα των Θρησκευτικών. Ένα διεπιστημονικό project σε συνεργασία με το Cern...

Η εισήγηση αφορά την υλοποίηση ενός διεπιστημονικού/διαθεματικού project (Βιολογίας-Θεολογίας) στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Βασικός πυλώνας της  υπήρξε η θεωρία της εξέλιξης και οι ανακαλύψεις στο χώρο της επιστήμης, όσον αφορά ένα καινούριο σωματίδιο: «Το σωματίδιο του Higgs», από το...

Δημιουργία και διδακτική αξιοποίηση διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών του Ψηφιακού Σχολείου για το κεφάλαιο «Οργάνωση της ζωής – Βιολο...

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της αξιοποίησης διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών, οι οποίες κατασκευάστηκαν στα πλαίσια του εμπλουτισμού των σχολικών εγχειριδίων με ψηφιακό υλικό για το κεφάλαιο της Βιολογίας Γ’ Γυμνασίου «Οργάνωση της ζωής – Βιολογικά συστήματα». Για...

«Υποκειμενικά Χαρακτηριστικά του Ήχου. Πρόταση Διδασκαλίας σε 14χρονους Μαθητές με την Συνδρομή: Διαδραστικής Προσομοίωσης – Συστήματος...

Στην παρούσα εργασία προτείνεται η αξιοποίηση διαδραστικής προσομοίωσης και Συστήματος Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης (Σ.Σ.Λ.Α.) για την διδασκαλία της ενότητας «Υποκειμενικά Χαρακτηριστικά του Ήχου» σε μαθητές Γ΄ Γυμνασίου. Με τη χρήση της προσομοίωσης εισάγονται τα φαινόμενα: παραγωγή –...

«Συμβολή ήχων – Στάσιμα ηχητικά κύματα σε ηχητικούς σωλήνες και σε μεταλλικές ράβδους με τη χρήση MBL – ΣΣΛΑ»...

Στην παρούσα εργασία προτείνεται η χρήση του Microcomputer Based Laboratory (MBL) – Συστήματος Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης (Σ.Σ.Λ.Α.) σε πειραματικές εφαρμογές μέτρησης ταχύτητας ήχου στον αέρα και σε μεταλλικές ράβδους (Fe και κράματος Al). Οι δυνατότητες του αισθητήρα ήχου...

«Χρήση του Scratchboard σε εργαστηριακές δραστηριότητες Φυσικής»

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις χρήσης του Scratchboard στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, οι οποίες έχουν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία σε πραγματικές τάξεις. Επιπρόσθετα, η παρούσα εργασία (tutorial & workshop) περιλαμβάνει μία σύντομη παρουσίαση του...