Κλασμοειδή: Αυτοομοιότητα – Διάσταση – Περίμετρος – Εμβαδόν

Πού είναι οι ευθείες και οι κύκλοι στη φύση; Τα γεωμετρικά σχήματα της Ευκλείδειας γεωμετρίας δεν επαρκούν για να περιγράψουν την περίπλοκη ομορφιά της φύσης. Όμως, κάτω από την πολυπλοκότητα των φυσικών εικόνων, ο Mandelbrot (1983) βρήκε απλότητα μέσω γεωμετρικών επαναληπτικών διαδικασιών....

Αξιοποιώντας την σχεδίαση κόμικς και την στατιστική ανάλυση ενός αγώνα καλαθοσφαίρισης με καρότσι για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτ...

Η διδακτική πρακτική που παρουσιάζεται επιδιώκει από τη μια να προσφέρει ένα ταξίδι κατά τη διάρκεια του οποίου οι μαθητές να ανακαλύψουν τον κόσμο των Μαθηματικών και να τον αγαπήσουν και από την άλλη να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε θέματα κοινωνικά, όπως η ζωή και οι ικανότητες των...

Από τη Σταθερή Πολυγωνική Γραμμή στην Προσέγγιση Καμπύλης του Χώρου με Βάση την Αναδρομή Ουράς...

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα μιας ερευνητικής μελέτης που αναφέρεται σε  15 μαθητές  Γ΄ γυμνασίου και στην προσπάθειά τους να σχεδιάσουν τυχαίες καμπύλες του χώρου με βάση την έννοια της καμπυλότητας. Οι μαθητές εργάστηκαν  χρησιμοποιώντας ένα 3D υπολογιστικό ...

Ο ρόλος του λογισμικού δυναμικής Γεωμετρίας στη δημιουργία αναπαραστάσεων για τη μετάβαση από το «φαίνεσθαι» στο «είναι» των περίπλοκων...

Η αντίληψη του τρισδιάστατου χώρου επιτυγχάνεται κυρίως από τις προσωπικές εμπειρίες του καθενός, το πώς κινείται σ’ αυτόν και το πώς χειρίζεται τα αντικείμενα, γι’ αυτό και είναι υποκειμενική. Η προσπάθεια του ανθρώπου να εκφράσει την αντίληψή του για τον χώρο μέσω της Τέχνης εξαίρει τόσο...

Η απόδειξη ως διαδικασία, μέσα από ανοιχτές δραστηριότητες σε περιβάλλοντα δυναμικής γεωμετρίας...

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη προβληματισμού, σχετικά με δραστηριότητες βασισμένες στην αξιοποίηση υπολογιστικών περιβαλλόντων Δυναμικής Γεωμετρίας (ΥΠΔΓ) για τη διδασκαλία της Γεωμετρίας. Η χρήση ΥΠΔΓ αποτελεί έναν από τους τρόπους με τους οποίους ο εκπαιδευτικός μπορεί να...

Τέχνη & Μαθηματικά: Ο θαυμαστός κόσμος των fractals

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα,  «Ο θαυμαστός Κόσμος των Fractals», το οποίο αναλύεται στην εισήγηση αυτή, εισάγει τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σύγχρονες έννοιες των μαθηματικών και της πληροφορικής, με έναυσμα τους πίνακες της έκθεσης του Mουσείου Ηρακλειδών, μέσα από διάλογο...

«Διδακτικό Σενάριο: Προσεγγίζοντας Κωνικές Τομές με τη βοήθεια της Μεσοκαθέτου στο Δυναμικό Περιβάλλον του Geometer’s Sketchpad»...

Η εργασία αυτή παρουσιάζει ένα διδακτικό σενάριο που αναπτύσσεται σε μια τάξη μαθητών της Β΄ Γενικού Λυκείου μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου των κωνικών τομών απ’ το σχολικό βιβλίο Μαθηματικών Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες του σεναρίου αφορούν το...