Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές διδασκαλίας – Μελέτη περίπτωσης: Οι τεχνικές διδασκαλίας των Οικονομικών Μαθημάτων στο Επαγγελματικό Λ...

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις εκπαιδευτικές τεχνικές διδασκαλίας των οικονομικών μαθημάτων στο Επαγγελματικό Λύκειο. Στην εργασία παρατίθεται η αναγκαιότητα της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και παρουσιάζεται συνοπτικά το «επαγγελματικό προφίλ» του οικονομολόγου εκπαιδευτικού...

Ψηφιακός γραμματισμός και αποτελεσματική ενσωμάτωσή του στη Δημόσια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση...

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις και συνεχή ανάπτυξη. Ιδιαίτερα στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι μεταβολές και οι επιδράσεις είναι σημαντικές σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο, και οι συνέπειές τους...

«Οπτική αντίληψη πραγματικού χώρου σε τρισδιάστατα περιβάλλοντα – Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση»...

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν πτυχές της οπτικής αλλά και της χωρικής αντίληψης. Πως αντιλαμβανόμαστε οπτικά έναν πραγματικό χώρο στην τρισδιάστατη μεταφορά του; Για την καλύτερη κατανόησή τους διερευνήθηκαν οι επικρατέστερες θεωρίες αλλά και τα αντίστοιχα στοιχεία και έννοιες των...