Τα ψηφιακά παιχνίδια ως διδακτικά εργαλεία για την εκπαίδευση των μαθητών του Δημοτικού και του Γυμνασίου στο μάθημα της Χημείας...

Τα ψηφιακά βιβλία (e-books) μπορούν να προσφέρουν στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιπλέον μαθησιακούς πόρους σε σύγκριση με τα παραδοσιακά βιβλία. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν εμπλουτιστεί τα ψηφιακά βιβλία με γνωστικό αντικείμενο τη Χημεία, όπως τα «Φυσικά»...

Η θεωρία της εξέλιξης μέσα από το μάθημα των Θρησκευτικών. Ένα διεπιστημονικό project σε συνεργασία με το Cern...

Η εισήγηση αφορά την υλοποίηση ενός διεπιστημονικού/διαθεματικού project (Βιολογίας-Θεολογίας) στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Βασικός πυλώνας της  υπήρξε η θεωρία της εξέλιξης και οι ανακαλύψεις στο χώρο της επιστήμης, όσον αφορά ένα καινούριο σωματίδιο: «Το σωματίδιο του Higgs», από το...

Δημιουργία και διδακτική αξιοποίηση διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών του Ψηφιακού Σχολείου για το κεφάλαιο «Οργάνωση της ζωής – Βιολο...

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της αξιοποίησης διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών, οι οποίες κατασκευάστηκαν στα πλαίσια του εμπλουτισμού των σχολικών εγχειριδίων με ψηφιακό υλικό για το κεφάλαιο της Βιολογίας Γ’ Γυμνασίου «Οργάνωση της ζωής – Βιολογικά συστήματα». Για...

Μνήμες Παιχνιδιών, Αφηγήσεις Ανθρώπων: προφορικές ιστορίες, διαδικτυακές συνεργασίες...

Από το σχολικό έτος 2009-2010 οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δύο τμημάτων, δύο διαφορετικών σχολείων (2ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης και 6ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών), ασχολούνται συστηματικά με προγράμματα ιστορικής εκπαίδευσης και υλοποιούν δραστηριότητες προάγοντας περιβάλλοντα διαμόρφωσης...

Η διαφοροποίηση στη διδακτική της Ιστορίας με την αξιοποίηση του λογισμικού «ΑΒΑΚΙΟ Ε-SLATE. Μικρόκοσμος “Μυκήνες”»...

Η παρούσα εισήγηση βασίζεται στα ευρήματα διδασκαλιών που διεξήχθησαν στα πλαίσια έρευνας, κατά τα σχολικά έτη 2009-11, σε διάφορα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια) Ν. Θεσσαλονίκης, με ποικιλόμορφο μαθητικό πληθυσμό. Στόχος της έρευνας ήταν να εξεταστεί η...

Νέες τεχνολογίες με Γλώσσα και Μουσική: Μια διαθεματική προσέγγιση

Η «Ευέλικτη Ζώνη Διαθεματικών και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» στο δημοτικό σχολείο αποτελεί τμήμα του εβδομαδιαίου προγράμματος δίωρης τουλάχιστον διάρκειας και επιδιώκει μεταξύ άλλων τη διαθεματική προσέγγιση που ενιαιοποιεί τη γνώση με τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών και τους προφυλάσσει...

Σχεδιασμός εξ αποστάσεως σεμιναρίου (2012 – 2013) για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδασκαλία μαθημάτων...

Στην εισήγηση μας προτείνουμε ένα μοντέλο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, οι οποίοι διδάσκουν στα σχολεία των νησιών του Ν. Αιγαίου. Για το σχεδιασμό λάβαμε υπόψη τις ιδιαιτέρες συνθήκες της περιφέρειας, τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων επιμόρφουμενων, τις διαθέσιμες...

Η αξιοποίηση έργων τέχνης μέσω ΤΠΕ στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών στη εκπαιδευτική ...

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία μέθοδος αξιοποίησης των έργων τέχνης στην εκπαίδευση με χρήση  των ΤΠΕ για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών. Παρουσιάζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αξιοποίηση έργων τέχνης στη διδακτική πράξη. Περιγράφονται οι δυνατότητες υλοποίησης...

Διερεύνηση Γνωστικών Λειτουργιών σε Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Ιστολογίων...

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης διαφορετικών διδακτικών μεθόδων συνεργατικής διδασκαλίας στη μεταβολή γνωστικών λειτουργιών πενήντα τεσσάρων (54) εν ενεργεία καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ), (29 άνδρες και 25 γυναίκες), που παρακολούθησαν εθελοντικά ένα εξ...

«Εκπαιδευτική παρέμβαση μέσα από το ψηφιακό παιχνίδι Go Recycle σε μαθητές με αυτισμό»...

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παραθέσει τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε το ακαδ. έτος 2011-12 σε σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε μαθητές με αυτισμό, και αφορούσε σε εκπαιδευτική παρέμβαση μέσω ψηφιακού παιχνιδιού. Η ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της...