«ΤΠΕ και διδακτική πρακτική: ξανα-γράφοντας τα ‘μαθηματικά’ και τα ‘φιλολογικά’ μαθήματα στην κοινότητα εκπαιδευτικών Σύρου»...

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται αναλυτικά τα κείμενα που γράφουν και δημοσιεύουν εκπαιδευτικοί στα συνέδρια ΤΠΕ-Ε της Σύρου και αφορούν στα μαθηματικά και φιλολογικά μαθήματα της β’θμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής πολιτικής για άμεση ένταξη των ΤΠΕ στην...