Η διαφοροποίηση στη διδακτική της Ιστορίας με την αξιοποίηση του λογισμικού «ΑΒΑΚΙΟ Ε-SLATE. Μικρόκοσμος “Μυκήνες”»...

Η παρούσα εισήγηση βασίζεται στα ευρήματα διδασκαλιών που διεξήχθησαν στα πλαίσια έρευνας, κατά τα σχολικά έτη 2009-11, σε διάφορα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια) Ν. Θεσσαλονίκης, με ποικιλόμορφο μαθητικό πληθυσμό. Στόχος της έρευνας ήταν να εξεταστεί η...

Νέες τεχνολογίες με Γλώσσα και Μουσική: Μια διαθεματική προσέγγιση

Η «Ευέλικτη Ζώνη Διαθεματικών και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» στο δημοτικό σχολείο αποτελεί τμήμα του εβδομαδιαίου προγράμματος δίωρης τουλάχιστον διάρκειας και επιδιώκει μεταξύ άλλων τη διαθεματική προσέγγιση που ενιαιοποιεί τη γνώση με τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών και τους προφυλάσσει...

«Οπτική αντίληψη πραγματικού χώρου σε τρισδιάστατα περιβάλλοντα – Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση»...

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν πτυχές της οπτικής αλλά και της χωρικής αντίληψης. Πως αντιλαμβανόμαστε οπτικά έναν πραγματικό χώρο στην τρισδιάστατη μεταφορά του; Για την καλύτερη κατανόησή τους διερευνήθηκαν οι επικρατέστερες θεωρίες αλλά και τα αντίστοιχα στοιχεία και έννοιες των...