Το δια-μεσικό έργο Energy-bits και το Εκπαιδευτικό Παιχνίδι “Ενέργεια 2020”

To ENERGY BITS είναι ένα δια-μεσικό έργο συνδυάζοντας το Διαδίκτυο και την Τηλεόραση που έχει στόχο την προώθηση καινοτόμων πρακτικών σε θέματα βιώσιμης χρήσης της ενέργειας ανάμεσα σε νέους και την παροχή κινήτρων για αλλαγή συμπεριφοράς. Υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Intelligent Energy...