Κλασμοειδή: Αυτοομοιότητα – Διάσταση – Περίμετρος – Εμβαδόν

Πού είναι οι ευθείες και οι κύκλοι στη φύση; Τα γεωμετρικά σχήματα της Ευκλείδειας γεωμετρίας δεν επαρκούν για να περιγράψουν την περίπλοκη ομορφιά της φύσης. Όμως, κάτω από την πολυπλοκότητα των φυσικών εικόνων, ο Mandelbrot (1983) βρήκε απλότητα μέσω γεωμετρικών επαναληπτικών διαδικασιών....