Ψηφιακή Τοπική Ιστορία ή Πώς ένα σχολείο μπορεί να τοποθετήσει έναν τόπο στον Ψηφιακό Χάρτη...

Στη συγκεκριμένη εισήγηση παρουσιάζεται εκτενώς η συμμετοχή του Γυμνασίου Πέπλου στο πρόγραμμα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού «Click…στην Ιστορία» κατά το σχολικό έτος 2011-2012. Πρόκειται για προσπάθεια ψηφιακής αποτύπωσης της Τοπικής Ιστορίας με εκτενέστατη χρήση και αξιοποίηση Νέων...

Διαθεματική προσέγγιση για την αξιοποίηση φυσικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας...

Η εργασία αυτή  παρουσιάζει μια διαθεματική διδακτική πρόταση για το Γυμνάσιο. Σκοπός της προσέγγισης είναι η επιλογή του κατάλληλου προσανατολισμού ενός σπιτιού και της χωροθέτησης των δωματίων, έτσι ώστε να γίνεται η καλύτερη δυνατή εξασφάλιση των εσωκλιματικών συνθηκών (θερμική και οπτική...