«Στοιχεία για τη δεκαετία του 2010: διδάσκοντας Θανάση Βαλτινό και κειμενικά είδη με ένα Wiki»...

Η ανακοίνωση παρουσιάζει την εφαρμογή ενός σεναρίου διδασκαλίας για τη Β΄Γυμνασίου που είχε στόχο να φέρει σε επαφή τους μαθητές με ένα ιδιαίτερο έργο της νεοελληνικής λογοτεχνίας, τα «Στοιχεία για τη δεκαετία του ’60» του Θανάση Βαλτινού και, ταυτοχρόνως, να θέσει προβληματισμούς σχετικά με...

Διδασκαλία της Αντιγόνης του Σοφοκλή με τη χρήση ΤΠΕ

Από το καλοκαίρι του 2013 έως το 2015 συμμετείχα στην διαδικτυακή  κοινότητα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ΔΙΑΛΟΓΟΣ, στην ομάδα εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο Λύκειο. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο τη συγγραφή και εφαρμογή πρωτότυπων σεναρίων διδασκαλίας με τη χρήση...