«Ο ρόλος του διευθυντή και η συμβολή των Τ.Π.Ε. σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»...

Η παρούσα εργασία διερευνά τον εξοπλισμό σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης με Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε), τις γνώσεις των διευθυντών των σχολικών μονάδων στις Τ.Π.Ε., τις απόψεις τους για τη χρήση του διαδικτύου στο πλαίσιο του σχολείου και, τέλος, την ανάγκη των...