Υποβολή άρθρου

Για την υποβολή άρθρου χρειάζεται να ακολουθηθεί το παρακάτω πρότυπο: πρότυπο υποβολής άρθρου Το άρθρο αποστέλλεται στην παρακάτω διεύθυνση: Νίκος Τζιμόπουλος e-mail:...

4ου τεύχους

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ: Κολτσάκης Βαγγέλης Κουσλόγλου Μανώλης Ρούμελης Νικόλαος Τζιμόπουλος Νίκος ΚΡΙΤΕΣ: Αμανατίδης Νικόλαος, Δρ., Δάσκαλος, Ερευνητής, Επιμορφωτής ΤΠΕ Β΄ επιπέδου Ανδρεάδου Χαρίκλεια, Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Επιμορφώτρια ΤΠΕ Β΄ επιπέδου Ζέττα Βασιλική (Σύλια),...

3ου τεύχους

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ: Κολτσάκης Βαγγέλης Κουσλόγλου Μανώλης Ρούμελης Νικόλαος Τζιμόπουλος Νίκος ΚΡΙΤΕΣ: Αμανατίδης Νικόλαος, Δρ., Δάσκαλος, Ερευνητής, Επιμορφωτής ΤΠΕ Β΄ επιπέδου Ανδρεάδου Χαρίκλεια, Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Επιμορφώτρια ΤΠΕ Β΄ επιπέδου Ζέττα Βασιλική (Σύλια),...

2ου τεύχους

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ: Ρούμελης Νικόλαος Τζιμόπουλος Νίκος  ΚΡΙΤΕΣ: Αλισαβάκης Εμμανουήλ – Εκπαιδευτικός ΠΕ04.02 Χημικός – Ελληνογαλλική Σχολή Αγίας Παρασκευής Δρ. Αναστοπούλου Σταματίνα – Ερευνήτρια Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δρ. Αντώνογλου Λεμονιά – Δρ....

«Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Mytheum: η Εκπαίδευση και ο Πολιτισμός στο πλαίσιο του Web 2.0»...

Στην παρούσα ανακοίνωση προτείνεται μία πρωτότυπη, διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, η Mytheum. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δράσεις, με περιεχόμενο που δημιουργούν οι ίδιοι οι χρήστες χρησιμοποιώντας σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία (Web 2.0). Η λειτουργία της...

«Συνεργατικές δραστηριότητες με τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών σε παιδιά της Δ΄ Τάξης του Δημοτικού: Μελέτη της ποιότητας της επικοι...

Το θέμα της παρούσας έρευνας σχετίζεται με τη μελέτη της ποιότητας της επικοινωνίας που αναπτύσσεται μεταξύ των παιδιών μιας ομάδας κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής τους με κάποιο εκπαιδευτικό λογισμικό. Θέτει ως σκοπό τη μελέτη των πιθανών αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε παιδιά της Δ΄ τάξης...

«Διαθεματικό και Ομαδοσυνεργατικό Εργαστήριο με Raspberry Pi»

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί μια νέα προσέγγιση στην υλοποίηση ομαδοσυνεργατικών, διαθεματικών και διεπιστημονικών εργαστηρίων Πληροφορικής και άλλων διδακτικών αντικειμένων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με μικρό κόστος, τα οποία θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν...

Δραστηριότητες ενίσχυσης της Υπολογιστικής Σκέψης

Στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή έρχεται να προστεθεί στις ικανότητες της γραφής, της ανάγνωσης και της αριθμητικής και η ικανότητα της Υπολογιστικής Σκέψης. Η Υπολογιστική Σκέψη αποτελεί μια θεμελιώδη ικανότητα του σύγχρονου ανθρώπου η οποία μπορεί να αναπτυχθεί με παιγνιώδη τρόπο μέσω κατάλληλων...

Η Αλγοριθμική Πολυπλοκότητα στο Γενικό Λύκειο

Η μελέτη της πολυπλοκότητας των αλγορίθμων είναι ένα διδακτικό αντικείμενο το οποίο υπάρχει στο βιβλίο της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, μάθημα που εντάχθηκε από τις αρχές του 2000 στο Λύκειο,  και συγκεκριμένα στην Γ’ Λυκείου. Ποτέ όμως το διδακτικό αυτό...

«Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Πιλοτική Αξιολόγηση ενός Σοβαρού Παιχνιδιού για την Περιστροφική Συμμετρία»...

Τα σοβαρά εκπαιδευτικά παιχνίδια ορίζονται ως τα παιχνίδια που έχουν ως κύριο σκοπό τη μάθηση, χωρίς να αποκλείουν την ψυχαγωγία. Η εργασία αυτή παρουσιάζει τον σχεδιασμό,  την ανάπτυξη και την πιλοτική αξιολόγηση ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού με θέμα την περιστροφική συμμετρία. Για...