«Αξιοποίηση των ΤΠΕ ...

Στην παρούσα εργασία καταγράφονται οι πρώτες παρατηρήσεις από την πιλοτική εφαρμογή του λογισμικού «Οι φίλοι του Ντίνο κινδυνεύουν», με στόχο τη διερεύνηση της στάσης και του βαθμού ανταπόκρισης των νηπίων απέναντι σε αυτό, στο πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης του λογισμικού. 0nip...

«”Περιπλάνηση στο χω...

Το λογισμικό «Περιπλάνηση στο χώρο – χρόνο» είναι ένας διαδραστικός χάρτης που αναπαριστά τον ιστορικό χώρο, όπου διαδραματίστηκαν βασικά γεγονότα της ελληνικής ιστορίας. 0philo...

Καλωσήλθατε!...

Μάθηση με Τεχνολογίες Το περιοδικό του e-Δικτύου σε συνεργασία με τον «Μιχάλη Δερτούζο» Έκδοση της Ελληνικής Ένωσης για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Εκδότης: Νίκος Τζιμόπουλος Site: http://www.e-diktyo.eu/ Site περιοδικού:...