Υποβολή άρθρου

Για την υποβολή άρθρου χρειάζεται να ακολουθηθεί το παρακάτω πρότυπο: πρότυπο υποβολής άρθρου Το άρθρο αποστέλλεται στην παρακάτω διεύθυνση: Νίκος Τζιμόπουλος e-mail:...

Συντακτική επιτροπή

Εκδότης: Νίκος Τζιμόπουλος Συντακτική επιτροπή: Κατερίνα Γλέζου Μαρία Ιωσηφίδου Βαγγέλης Κολτσάκης Μανώλης Κουσλόγλου Πέτρος Προβελέγγιος Νικόλαος Ρούμελης Γιάννης Σαλονικίδης Νίκος Τζιμόπουλος Μάντα...

Κατηγορίες δημοσιεύσεων

Τυπικά Άρθρα, έρευνες: μέγιστο μέγεθος 12 σελίδων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του περιοδικού. Διδακτικές προτάσεις, δραστηριότητες και εφαρμογή τους: μέγιστο μέγεθος 10 σελίδων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του περιοδικού. Άρθρα εκπαιδευτικού στοχασμού όπως παρουσιάσεις βιβλίων, εκπαιδευτικών...

Διαδικασία κρίσεων

Όλα τα άρθρα για να δημοσιευτούν, υπόκεινται στη διαδικασία ανώνυμης κρίσης από δύο έγκριτους κριτές σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική. Για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του περιοδικού συμμετέχουν Κριτές από το χώρο της Διδακτικής Αξιοποίησης των ΤΠΕ, οι οποίοι είναι είτε Διδάκτορες...

Ενδεικτική θεματολογία

Εκπαιδευτικό Υλικό και Διδακτικές Προσεγγίσεις Διδακτικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται διαμέσου των ΤΠΕ, εφαρμογές σε διδακτική πράξη. Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού και κυρίως αποτελέσματα από την εφαρμογή του στη διδακτική πράξη, με δραστηριότητες και φύλλα εργασίας που συνοδεύουν το...

Σκοπός

Σκοπός του περιοδικού είναι ο γόνιμος επιστημονικός προβληματισμός, ο δημιουργικός διάλογος και η παραγωγή νέας γνώσης αναφορικά με τη χρήση και την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση. Το παρόν περιοδικό εστιάζει ιδιαίτερα στις σύγχρονες...

Στοιχεία επικοινωνίας

Μάθηση με Τεχνολογίες Το περιοδικό του e-Δικτύου σε συνεργασία με τον «Μιχάλη Δερτούζο» Έκδοση της Ελληνικής Ένωσης για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Εκδότης: Νίκος Τζιμόπουλος Site: http://www.e-diktyo.eu/ Site περιοδικού:...