Σχεδιασμός εξ αποστάσεως σεμιναρίου (2012 – 2013) για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδασκαλία μαθημάτων...

Στην εισήγηση μας προτείνουμε ένα μοντέλο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, οι οποίοι διδάσκουν στα σχολεία των νησιών του Ν. Αιγαίου. Για το σχεδιασμό λάβαμε υπόψη τις ιδιαιτέρες συνθήκες της περιφέρειας, τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων επιμόρφουμενων, τις διαθέσιμες...

«H Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας : Η περίπτωση της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών M@rkus’ Quests»...

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και με τη συνεχώς αυξανόμενη διείσδυσή της στην εκπαίδευση δόθηκαν νέες διαστάσεις στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης με τις συναντήσεις του επιμορφωτή με τον εκπαιδευόμενο έχει αρχίσει να εξασθενεί, συνήθως λόγω ύπαρξης...