«Υποκειμενικά Χαρακτηριστικά του Ήχου. Πρόταση Διδασκαλίας σε 14χρονους Μαθητές με την Συνδρομή: Διαδραστικής Προσομοίωσης – Συστήματος...

Στην παρούσα εργασία προτείνεται η αξιοποίηση διαδραστικής προσομοίωσης και Συστήματος Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης (Σ.Σ.Λ.Α.) για την διδασκαλία της ενότητας «Υποκειμενικά Χαρακτηριστικά του Ήχου» σε μαθητές Γ΄ Γυμνασίου. Με τη χρήση της προσομοίωσης εισάγονται τα φαινόμενα: παραγωγή –...

«Συμβολή ήχων – Στάσιμα ηχητικά κύματα σε ηχητικούς σωλήνες και σε μεταλλικές ράβδους με τη χρήση MBL – ΣΣΛΑ»...

Στην παρούσα εργασία προτείνεται η χρήση του Microcomputer Based Laboratory (MBL) – Συστήματος Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης (Σ.Σ.Λ.Α.) σε πειραματικές εφαρμογές μέτρησης ταχύτητας ήχου στον αέρα και σε μεταλλικές ράβδους (Fe και κράματος Al). Οι δυνατότητες του αισθητήρα ήχου...