Στοιχεία επικοινωνίας

Μάθηση με Τεχνολογίες Το περιοδικό του e-Δικτύου σε συνεργασία με τον «Μιχάλη Δερτούζο» Έκδοση της Ελληνικής Ένωσης για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Εκδότης: Νίκος Τζιμόπουλος Site: http://www.e-diktyo.eu/ Site περιοδικού:...