Έχω δικαιώματα… αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ένα Διδακτικό Σενάριο που υλοποιήθηκε στο Παλλατίδειο Γενικό Λύκειο Σιδηροκάστρου στο πλαίσιο του μαθήματος «Έκφραση – Έκθεση» της Γ’ Λυκείου με τη συμβολή των ΤΠΕ. Το παρόν Διδακτικό Σενάριο επιχείρησε να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν ποια είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και ποιοι οργανισμοί τα προασπίζουν. Οι μαθητές με δραστηριότητες ομαδοσυνεργατικές  προσπάθησαν να προσεγγίσουν τη γνώση ενεργητικά, έμαθαν να ερευνούν υλικό σχετικό με το θέμα «Ανθρώπινα δικαιώματα», να εξομαλύνουν γλωσσικά έννοιες που τους ενδιαφέρουν, να συμπτύσσουν και να αναπτύσσουν λόγο, ενώ παράλληλα δραστηριοποιήθηκαν στη δυνατότητα παρουσίασης του υλικού που παράγουν με τη βοήθεια των ΤΠΕ. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου Διδακτικού Σεναρίου οι μαθητές δημιούργησαν δικό τους ιστολόγιο, χρησιμοποίησαν τα εργαλεία του web.02 για τη μεταξύ τους επικοινωνία, εξασκήθηκαν στην εύρεση υλικού σχετικού με τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα μέσω του διαδικτύου, δημιούργησαν παρουσιάσεις, ανέπτυξαν και σύμπτυξαν κείμενα. Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση συνέβαλε στην ενεργητική μάθησή τους, στη δημιουργία κριτικής σκέψης, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού των ΤΠΕ για την αναζήτηση, ανταλλαγή και παρουσίαση των γνώσεων που αποκόμισαν. Οι δυσκολίες που σημειώθηκαν στην υλοποίησή του Σεναρίου αντισταθμίζονται με το ενδιαφέρον των μαθητών για τις ΤΠΕ, την ικανότητα τους να χειρίζονται με άρτιο τρόπο τα μέσα τεχνολογίας και το ενδιαφέρον τους να βρίσκουν και να αναλύουν τη γνώση ενεργητικά.