Η αξιοποίηση των ΤΠΕ και της Δημιουργικής Γραφής για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας και την παραγωγή συνεχούς γραπτού λόγου. Πλαίσιο, εφαρμογή και διαπιστώσεις από την σχολική πράξη

Στην ψηφιακή εποχή, οι διδάσκοντες καλούνται να κερδίσουν μια γενιά μαθητών, που είναι εξοικειωμένη με τη χρήση της τεχνολογίας, μια γενιά multitasking, που μπορεί να διεκπεραιώνει πολλές δραστηριότητες ταυτόχρονα, όσα και τα παράθυρα που έχει ανοιχτά στον υπολογιστή της. Η σχέση τους με τη γραφή συνδέεται με την τεχνολογία και κυρίως τη χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης.

Η εισήγηση που ακολουθεί παρουσιάζει το παράδειγμα της αξιοποίησης των ΤΠΕ και της Δημιουργικής Γραφής για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας και την παραγωγή συνεχούς γραπτού λόγου στο πλαίσιο της εφαρμογής των Πιλοτικών Προγραμμάτων Σπουδών στο Γυμνάσιο και του Ομίλου Δημιουργικής Γραφής στο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι ΤΠΕ και η Δημιουργική Γραφή αξιοποιούνται ως διδακτικά εργαλεία που αναδεικνύουν το μηχανισμό της συγγραφής ενός λογοτεχνικού κειμένου, ενισχύουν τη βιωματική πρόσληψή του, ευνοούν τον πειραματισμό με τις λέξεις και τις επάλληλες γραφές των μαθητικών κειμένων.

Κατά το σχολικό έτος 2013-14 στο πλαίσιο της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων στο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκαν δικτυακοί τόποι, οι οποίοι λειτούργησαν ως χώροι συνάντησης και συνομιλίας μαθητικών κειμένων, ευνόησαν τις συζητήσεις των μαθητικών δοκιμίων στην ολομέλεια, αλλά και τις επάλληλες γραφές τους. Η αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και της ψηφιακής αφήγησης για τη συγγραφή και τη δημοσίευση των μαθητικών δοκιμίων κατέστησαν τους δικτυακούς αυτούς τόπους μια πλατφόρμα συνεργασίας ιδιαίτερα αποτελεσματικής, που ενίσχυσε τη διδασκαλία, αλλά και την αναγνωστική και συγγραφική πρακτική.