Μνήμες Παιχνιδιών, Αφηγήσεις Ανθρώπων: προφορικές ιστορίες, διαδικτυακές συνεργασίες

Από το σχολικό έτος 2009-2010 οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δύο τμημάτων, δύο διαφορετικών σχολείων (2ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης και 6ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών), ασχολούνται συστηματικά με προγράμματα ιστορικής εκπαίδευσης και υλοποιούν δραστηριότητες προάγοντας περιβάλλοντα διαμόρφωσης της ιστορικής τους καλλιέργειας.

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην υλοποίηση κοινού προγράμματος Προφορικής Ιστορίας, με θέμα “Μνήμες Παιχνιδιών, Αφηγήσεις Ανθρώπων”, από τους μαθητές της Ε΄ τάξης των δύο σχολείων. Οι μαθητές, στο πλαίσιο του Προγράμματος, διεξήγαγαν μια έρευνα Προφορικής Ιστορίας με αντικείμενο την ιστορία του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, διερεύνησαν τις ταυτότητες και τις ιστορικές διαδρομές παιχνιδιών τριών γενεών: της δικής τους, των γονέων τους, των γιαγιάδων και των παππούδων τους.

Τα παιδιά, μέσα από τη μύησή τους σε αρχές της Προφορικής Ιστορίας, κατάφεραν να κάνουν αλλιώς Ιστορία, παράγοντας Ιστορία και όχι απλώς αναπαράγοντάς την. Περιγραφές παιχνιδιών, συνεντεύξεις για τη σχέση των ανθρώπων με τα παιχνίδια, ψηφιακές κατασκευές γύρω από τη σχέση μνήμης και παιχνιδιού, αποτέλεσαν το επίκεντρο της εργασίας τους στα 4 στάδια υλοποίησης και εφαρμογής του  Προγράμματος. Σημαντικό προϊόν της μαθητείας τους στην Προφορική Ιστορία, η δημιουργία ενός Ψηφιακού Μουσείου Παιχνιδιών με τη χρήση της Web 2.0 εφαρμογής artsteps.