Πώς οι τρισδιάστατοι χάρτες μας μαθαίνουν να βλέπουμε και όχι να κοιτάμε

Οι δυνατότητες της τεχνολογίας συνέβαλαν στη δημιουργία τρισδιάστατων χαρτών, παρέχοντας σε εκπαιδευτικούς και μαθητές κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να επιτευχθούν τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα όπως περιγράφονται στα Προγράμματα Σπουδών της Γεωγραφίας. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε μια σειρά videos μικρής διάρκειας που παρουσιάζουν περιοχές μικρής κλίμακας, όπως οι ήπειροι και η Ελλάδα σε τρισδιάστατη μορφή, καθώς και μια σειρά τρισδιάστατων όψεων των ηπείρων, αλλά και της Ελλάδας από τα 4 σημεία του ορίζοντα. Παράλληλα, για καλύτερη κατανόηση των γεωγραφικών όρων από τους μαθητές Δημοτικού, δημιουργήθηκαν 15 videos μικρής διάρκειας, που αναφέρονται σε αντίστοιχους γεωγραφικούς όρους και προτείνονται και ενδεικτικές δραστηριότητες στις οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Η εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο έργου για το «Ψηφιακό Σχολείο» με αντικείμενο την «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»