«Διαδραστικά βιβλία μαθητή, εμπλουτισμένα html»: Στα αχαρτογράφητα ύδατα της ψηφιοποίησης...

Τα σχολικά βιβλία στη χώρα μας ήδη από το 2006 εκδίδονται τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή. Ωστόσο, το 2012, με αφορμή τη συγγραφή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, επιχειρήθηκε να «εμπλουτιστεί» ψηφιακά το περιεχόμενό τους με ένα πλήθος μαθησιακών πόρων που απαντώνται κυρίως στο...

Διερεύνηση Της Γεωμετρικής Σκέψης Των Αποφοίτων Του Δημοτικού: Επίπεδα Van Hiele Και Διδακτική Προσέγγιση Με Λογισμικό Δυναμικής Γεωμετ...

Έρευνες όπως αυτή των Gonzalez & Herbst (2009) τονίζουν πως οι ερευνητές πρέπει να συνεχίσουν να ερευνούν με ποιον τρόπο μαθαίνουν οι μαθητές μαθηματικά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών. Επιπλέον εξετάζοντας τις αντιλήψεις των μαθητών αναφορικά με την αλληλεπίδρασή που έχουν με ένα λογισμικό...