«Η αξιοποίηση των ΤΠΕ και της πλατφόρμας wordpress στη διαθεματική, ομαδοσυνεργατική με τη μέθοδο project προσέγγιση διδασκαλίας του μα...

Η παρούσα εργασία αποτελεί  μία καινοτόμο δράση για το σχολείο που υλοποιήθηκε τη  σχολική  χρονιά  2012-2013 με αφορμή το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών στο μάθημα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου. Το μάθημα στηρίχθηκε σε  ένα έντυπο με ερευνητικές εργασίες με τη μέθοδο project που...

Έχω δικαιώματα… αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ...

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ένα Διδακτικό Σενάριο που υλοποιήθηκε στο Παλλατίδειο Γενικό Λύκειο Σιδηροκάστρου στο πλαίσιο του μαθήματος «Έκφραση – Έκθεση» της Γ’ Λυκείου με τη συμβολή των ΤΠΕ. Το παρόν Διδακτικό Σενάριο επιχείρησε να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν...