16 April 2024
Menu

Αξιοποίηση και κατασκευή προσομοιώσεων Κινηματικής στο Scratch από μαθητές Λυκείου

Η παρούσα εργασία εστιάζει στην αξιοποίηση και κατασκευή μοντέλων και προσομοιώσεων από μαθητές Λυκείου σε αυθεντικές συνθήκες τάξης χρησιμοποιώντας το πολυμεσικό προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch προκειμένου να διερευνήσουν έννοιες Κινηματικής και να αποκτήσουν δεξιότητες μοντελοποίησης. Η διδακτική προσέγγιση εφαρμόστηκε πιλοτικά στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου «Ερευνητική εργασία» σε ένα τμήμα της Α΄ Τάξης Γενικού Λυκείου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2011-2012. Στη μελέτη αυτή περιγράφουμε τα κύρια χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης και της εφαρμογής αυτής και συζητάμε πάνω σε θέματα κλειδιά.