16 April 2024
Menu

Αναζήτηση συσχετισμών των δεικτών παρουσίας εκπαιδευόμενων χρηστών σε εικονικές κοινότητες διερεύνησης για την μάθηση βασικών αλγοριθμικών δομών μέσω της διασύνδεσης των περιβαλλόντων Open Simulator και Scratch4OS: Μια πιλοτική μελέτη περίπτωσης

Η αξιοποίηση εικονικών κόσμων «ανοικτού» κώδικα (open source), τόσο για τη δημιουργία και ανάπτυξη τρισδιάστατων (3D) πολυχρηστικών εικονικών περιβαλλόντων μάθησης, όσο και για τη διασύνδεση με δυσδιάστατα (2D) εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για την μάθηση βασικών αλγοριθμικών δομών σε αρχάριους εκπαιδευόμενους χρήστες, θα αποτελεί πάντα ένα επίκαιρο και ταυτόχρονα ενδιαφέρον άξονα προβληματισμού. Με την παρούσα έρευνα στοχεύσαμε στη διερεύνηση των συσχετισμών και αλληλεπιδράσεων των δεικτών παρουσίας σε μια εικονική κοινότητα διερεύνησης. Για τις απαιτήσεις του μαθήματος κατασκευάστηκαν ειδικοί μαθησιακοί χώροι με σκοπό την καλύτερη συνεργασία των μαθητών μιας εικονικής κοινότητας διερεύνησης και την χρήση ανομοιόμορφων γεωμετρικών στερεών του Open Simulator (Open Sim) για να κατασκευάσουν τρία 3D πάζλ. Παράλληλα προγραμμάτισαν κάθε κομμάτι με βάση μια συγκεκριμένη σειριακή ακολουθία εντολών που προσφέρει η ειδική εφαρμογή του Scratch4OS. Σε αυτή την πιλοτική μελέτη περίπτωσης παρουσιάζουμε αρχικά το πλαίσιο διδακτικών και μαθησιακών διεργασιών και εν συνεχεία τα αποτελέσματα γραμμικών συσχετίσεων της γνωστικής, κοινωνικής και διδακτικής παρουσίας από μια εικονική κοινότητα διερεύνησης 31 μαθητών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από τις στατιστικές αναλύσεις και την συλλογή των στοιχείων καταλήξαμε στο συμπέρασμα η κοινωνική παρουσία (επικοινωνία και συνεκτικότητα μιας ομάδας), όχι μόνο έχει άμεση θετική συσχέτιση με την γνωστική (διαδικασίες μάθησης για την οικοδόμηση της γνώσης) άλλα και με την διδακτική (σχεδίασης, οργάνωσης και παροχής οδηγιών για τις δραστηριότητες), ενώ παράλληλα φαίνεται να τις ενισχύσει ως ένα βαθμό. Η προστιθέμενη αξία μιας τέτοιας έρευνας αναδεικνύει ζητήματα συνεργασίας και κοινωνικότητας των μαθητών σε μια εικονική κοινότητα διερεύνησης τα οποία μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη στη μάθηση και στην οργάνωση της διδακτέας ύλης για τον Προγραμματισμό σε τεχνολογικώς αναβαθμισμένα περιβάλλοντα μάθησης.