16 April 2024
Menu

Διερεύνηση των επιδράσεων του eTwinning στη σχολική κοινότητα

Δημήτριος Αραμπατζής

Περίληψη

Το eTwinning αποτελεί μια επιτυχημένη καινοτόμο δράση που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την προαγωγή δεξιοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη. Αποτελεί ένα δίκτυο που παρέχει στα μέλη του δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας στην υλοποίηση κοινών έργων και το οποίο προωθεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτικών συστημάτων και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας έγινε μία μελέτη με σκοπό τη διερεύνηση των επιδράσεων του eTwinning στη σχολική κοινότητα. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά την εμπειρία από τη συμμετοχή σε έργο eTwinning, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους μαθητές τους και η επίδραση του έργου eTwinning στις δεξιότητες των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν τη σημαντική θετική επίδραση του eTwinning τόσο στις ψηφιακές ικανότητες μαθητών και εκπαιδευτικών όσο και στις δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Ακόμη, αυξήθηκε η πολιτιστική ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών και βελτιώθηκαν οι κοινωνικές δεξιότητές τους.

 Πλήρες άρθρο (pdf): Διερεύνηση των επιδράσεων του eTwinning στη σχολική κοινότητα