Διερεύνηση Της Γεωμετρικής Σκέψης Των Αποφοίτων Του Δημοτικού: Επίπεδα Van Hiele Και Διδακτική Προσέγγιση Με Λογισμικό Δυναμικής Γεωμετ...

Έρευνες όπως αυτή των Gonzalez & Herbst (2009) τονίζουν πως οι ερευνητές πρέπει να συνεχίσουν να ερευνούν με ποιον τρόπο μαθαίνουν οι μαθητές μαθηματικά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών. Επιπλέον εξετάζοντας τις αντιλήψεις των μαθητών αναφορικά με την αλληλεπίδρασή που έχουν με ένα λογισμικό...

Τα ψηφιακά παιχνίδια ως διδακτικά εργαλεία για την εκπαίδευση των μαθητών του Δημοτικού και του Γυμνασίου στο μάθημα της Χημείας...

Τα ψηφιακά βιβλία (e-books) μπορούν να προσφέρουν στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιπλέον μαθησιακούς πόρους σε σύγκριση με τα παραδοσιακά βιβλία. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν εμπλουτιστεί τα ψηφιακά βιβλία με γνωστικό αντικείμενο τη Χημεία, όπως τα «Φυσικά»...

Μνήμες Παιχνιδιών, Αφηγήσεις Ανθρώπων: προφορικές ιστορίες, διαδικτυακές συνεργασίες...

Από το σχολικό έτος 2009-2010 οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δύο τμημάτων, δύο διαφορετικών σχολείων (2ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης και 6ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών), ασχολούνται συστηματικά με προγράμματα ιστορικής εκπαίδευσης και υλοποιούν δραστηριότητες προάγοντας περιβάλλοντα διαμόρφωσης...

Νέες τεχνολογίες με Γλώσσα και Μουσική: Μια διαθεματική προσέγγιση

Η «Ευέλικτη Ζώνη Διαθεματικών και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» στο δημοτικό σχολείο αποτελεί τμήμα του εβδομαδιαίου προγράμματος δίωρης τουλάχιστον διάρκειας και επιδιώκει μεταξύ άλλων τη διαθεματική προσέγγιση που ενιαιοποιεί τη γνώση με τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών και τους προφυλάσσει...

«Εκπαιδευτική παρέμβαση μέσα από το ψηφιακό παιχνίδι Go Recycle σε μαθητές με αυτισμό»...

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παραθέσει τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε το ακαδ. έτος 2011-12 σε σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε μαθητές με αυτισμό, και αφορούσε σε εκπαιδευτική παρέμβαση μέσω ψηφιακού παιχνιδιού. Η ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της...

«Μαθηματικές Έννοιες, Αυθεντικά Πλαίσια Μάθησης και Ψηφιακή Τεχνολογία: το περιβάλλον ANIMath»...

Η παρούσα μελέτη έχει διπλό στόχο: πρώτον, περιγράφει τα βασικά σημεία σχεδιασμού ενός ψηφιακού μαθησιακού περιβάλλοντος, το ANIMath, το οποίο εστιάζει στην διερεύνηση των μαθηματικών ιδεών μέσω χρήσης αναπαραστάσεων αυθεντικών πλαισίων και συγκεκριμένα του κόσμου της ζωής των πεταλούδων...

«Αξιολόγηση της γνώσης μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πάνω σε έννοιες των Φυσικών Επιστημών με χρήση κινούμενων σχεδίων»...

Η παρούσα εργασία περιγράφει τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη σε μαθητές Ε’ Τάξης Δημοτικού Σχολείου και μελετά αλλά και αξιολογεί τη συνεισφορά των κινουμένων σχεδίων στην εννοιολογική εξέλιξη εννοιών των Φυσικών Επιστημών και στον τρόπο σύνδεσης των διδασκόμενων εννοιών με την...

«Αξιολόγηση Ευχρηστίας και Παικτικότητας Ψηφιακών Παιχνιδιών για τη Διδασκαλία της Γλώσσας στην Προσχολική Εκπαίδευση»...

Η σπουδαιότητα της ευχρηστίας και της παικτικότητας ως βασικών συνιστωσών σχεδιασμού και ανάπτυξης ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού αναγνωρίζεται πλέον από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Με την παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί η αξιολόγηση των υφιστάμενων ψηφιακών παιχνιδιών για τη...

«Σενάριο διδασκαλίας στην Ιστορία της Δ΄Δημοτικού με τη χρήση Εννοιολογικών Χαρτών και Νέων Τεχνολογιών»...

Η παρούσα εργασία αφορά τη διδασκαλία της Ιστορίας στην Τετάρτη (Δ΄) τάξη του Δημοτικού Σχολείου με τη χρήση εννοιολογικών χαρτών.Οι εννοιολογικοί χάρτες αποτελούν πολύτιμα εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρουσιάζεται ένα σενάριο διδασκαλίας του μαθήματος : «Η ναυμαχία της Σαλαμίνας»...

«Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία της γλώσσας στο Νηπιαγωγείο. Μια πιλοτική εφαρμογή του λογισμικού ‘Οι φίλοι του Ντίνο κινδυνεύουν...

Στην παρούσα εργασία καταγράφονται οι πρώτες παρατηρήσεις από την πιλοτική εφαρμογή του λογισμικού «Οι φίλοι του Ντίνο κινδυνεύουν», με στόχο τη διερεύνηση της στάσης και του βαθμού ανταπόκρισης των νηπίων απέναντι σε αυτό, στο πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης του λογισμικού. Στο πρώτο...