Διερεύνηση Γνωστικών Λειτουργιών σε Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Ιστολογίων...

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης διαφορετικών διδακτικών μεθόδων συνεργατικής διδασκαλίας στη μεταβολή γνωστικών λειτουργιών πενήντα τεσσάρων (54) εν ενεργεία καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ), (29 άνδρες και 25 γυναίκες), που παρακολούθησαν εθελοντικά ένα εξ...

«Συνεργατική Διδασκαλία και Αλληλεπίδραση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, σε Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα Επιμόρφωσης μέσω Ιστολογίων»...

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης δύο συνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας στην αλληλεπίδραση 39 εν ενεργεία καθηγητών/τριων Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ), που παρακολούθησαν εθελοντικά ένα εξ Αποστάσεως (εξΑπ) επιμορφωτικό πρόγραμμα μέσω ιστολογίων. Το πρόγραμμα διήρκησε οκτώ εβδομάδες...