«Σταυροφορίες, ένα συγκρουσιακό θέμα»

Η εργασία αποτελεί ένα εγχείρημα διδακτικής προσέγγισης της θεματικής ενότητας των «Σταυροφοριών», απευθυνόμενη στους μαθητές της Β’ Λυκείου. Η επιλογή της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας έγινε με βασικό άξονα τον συγκρουσιακό χαρακτήρα του θέματος, το οποίο λόγω της πολυπλοκότητάς του,...

«Η διδακτική αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στο πλαίσιο του Φωτόδεντρου Μαθησιακών Αντικειμένων»...

Ο σχεδιασμός και υλοποίηση Μαθησιακών Αντικειμένων για το μάθημα της Ιστορίας στο πλαίσιο του Φωτόδεντρου αρθρώνεται προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης διδακτικών περιβαλλόντων διερευνητικής μάθησης και οικοδόμησης της ιστορικής γνώσης με την άμεση εμπλοκή των υποκειμένων μάθησης. Η όλη...

«Στοιχεία για τη δεκαετία του 2010: διδάσκοντας Θανάση Βαλτινό και κειμενικά είδη με ένα Wiki»...

Η ανακοίνωση παρουσιάζει την εφαρμογή ενός σεναρίου διδασκαλίας για τη Β΄Γυμνασίου που είχε στόχο να φέρει σε επαφή τους μαθητές με ένα ιδιαίτερο έργο της νεοελληνικής λογοτεχνίας, τα «Στοιχεία για τη δεκαετία του ’60» του Θανάση Βαλτινού και, ταυτοχρόνως, να θέσει προβληματισμούς σχετικά με...

«Εναλλακτικές προσεγγίσεις μέσω ΤΠΕ στη διδακτική της Ιστορίας. (e-class, φωτόδεντρο, αντεστραμμένη τάξη) »...

Η παρούσα διδακτική προσέγγιση επιχειρεί να συμβάλει στην τροφοδότηση της διανοητικής σκευής των εκπαιδευτικών μέσα από ένα επιστημολογικό πλαίσιο διδακτικής της ιστορίας. Αποσκοπεί να προσδώσει μια διαφορετική οπτική στη διδασκαλία της με τη μέθοδο της αντεστραμμένης τάξης, τη χρήση του...

Συντάσσοντας και εφαρμόζοντας ένα σενάριο Λογοτεχνίας στο πλαίσιο της κοινότητας του Διαλόγου: Κύπρος, 1974: μια ανοιχτή πληγή...

Η παρούσα εισήγηση αφορά την περιγραφή ενός σεναρίου διδασκαλίας με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για το μάθημα των κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας γενικής παιδείας της Γ Λυκείου. Το σενάριο αυτό συντάχθηκε στην Καβάλα από την πρώτη εισηγήτρια...

«Εξερευνητές αναμνήσεων: ένα μικρό εγχείρημα στο πλαίσιο της προφορικής Ιστορίας με τη Γ΄ Τάξη Γυμνασίου»...

Είναι κοινό μυστικό ότι το μάθημα της Ιστορίας στο σχολείο αποτελεί για πολλά παιδιά μία βαρετή διαδικασία, καθώς, εκ των πραγμάτων, αφορά παρελθοντικά γεγονότα και βασίζεται στην πληροφορία. Θα ήταν, επομένως, πολύ ενδιαφέρον οι ίδιοι οι μαθητές να βιώσουν την Ιστορία ως κάτι ζωντανό κι...

«Crimson Idol (Κόκκινο Είδωλο) – Μια ταινία στα πλαίσια της πλατφόρμας eTwinning με θέμα την ενδοοικογενειακή βία, τις εξαρτήσεις, το χ...

Στα πλαίσια της πλατφόρμας eTwinning, μέσα από συνεργασία δύο ευρωπαϊκών σχολείων από Ελλάδα και Ισπανία, δημιουργήθηκε μια ταινία, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μουσικό άλμπουμ «Crimson Idol», του συγκροτήματος W.A.S.P. Ακολουθεί παράθεση του περιεχομένου του έργου, των αξόνων γύρω απο τους...

«Επιμορφωτικές δράσεις για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και στην αξιολόγηση του μαθητή»...

Ένα σύγχρονο σχολείο διακρίνεται για τις καινοτομίες που προωθεί μέσα από τα   εκπαιδευτικά του προγράμματα με σκοπό  την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών. Βασική προϋπόθεση για να αναβαθμιστεί το σημερινό σχολείο είναι να ενισχύονται οι προσπάθειες επιμόρφωσης των...

«Ενισχύοντας την διερευνητική, ανακαλυπτική και συνεργατική μάθηση στις φυσικές επιστήμες με σχεδιασμό και αξιοποίηση ψηφιακών διαδραστ...

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο δύναται να αξιοποιηθεί η πλατφόρμα  ψηφιακών διαδραστικών διδακτικών σεναρίων «Αίσωπος» ή ΑESOP (Advanced Electronic Scenarios Operating Platform) στην σχεδίαση, δημιουργία και αξιοποίηση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για την αποτελεσματική...

«Spreadthesign: Το πρώτο παγκόσμιο λεξικό νοηματικών γλωσσών και η χρήση του στην εκπαιδευτική διαδικασία.»...

Η χρήση των λεξικών για την λεξικογράφηση αλλά και την εκμάθηση μιας γλώσσας κρίνεται αναγκαία. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η λεξικογράφηση των νοηματικών γλωσσών σε ένα λεξικό που έχει τη δυνατότητα καταγραφής και αποτύπωσης όλων των γλωσσικών χαρακτηριστικών των νοημάτων. Οι νοηματικές,...